Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012, 16:00-21:00

Διοργάνωση: Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα,

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τελευταία Ανακοίνωση: Δευτέρα, 17/12, 10:00 π.μ.

Δεν γίνονται πλέον δεκτές αιτήσεις συμμετοχής για το σεμινάριο, καθώς οι υποβληθείσες δηλώσεις έχουν καλύψει τις διαθέσιμες θέσεις. Οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον και δεσμευόμαστε για την επανάληψη του σεμιναρίου από τη νέα χρονιά!

Σκοπός Σεμιναρίου:

Η εκπαίδευση στην κατασκευή ιστοσελίδων με τη χρήση του WordPress, το οποίο είναι ένα από τα πιο σύγχρονα και δημοφιλή συστήματα δημιουργίας και  διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System – CMS).

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Αποφοίτους του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Προπτυχιακούς Φοιτητές και Αποφοίτους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας του Α.Π.Θ., του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν μόνοι τους ένα σύγχρονο blog/web site και δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις προγραμματισμού ή/και web design. Η συμμετοχή στο σεμινάριο δεν προϋποθέτει ειδικές γνώσεις, παρά μόνο βασικές γνώσεις χρήσης του Internet.

Βασικές Ενότητες Σεμιναρίου:

  • Εισαγωγή: Web Development και Content Management Systems
  • Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση του WordPress
  • Παρουσίαση του WordPress
  • Πίνακας Ελέγχου και Βασικές Ρυθμίσεις
  • Δημιουργία και Διαχείριση Σελίδων (pages) και Άρθρων (posts)
  • Θέματα – Themes
  • Menu και Widgets
  • Χρήση plugins
  • Χρήσιμες συμβουλές

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής σεμιναρίου:

Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2012, 16:00-21:00, Εργαστήριο Η/Υ του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Λόγω περιορισμένων θέσεων (max 25 άτομα) θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος:

Πρωτόγερος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αντιπρόεδρος Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα.

Εισηγητής:

Νάνος Ιωάννης, M.Sc. Information Systems, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εκπαιδευτής (Αρ. Μητρώου ΕΚΕΠΙΣ: ΕΒ02854).

Διοργάνωση:

Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εγνατίας 156, TK 540 06, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310-891651

Email: misgrad@uom.gr, misweb@uom.gr

Web site: http://mis.uom.gr

Facebook: http://www.facebook.com/misuom

Blog: http://misuom.blogspot.gr

Twitter: http://www.twitter.com/mis_uom

Print Friendly