Το πρώτο εργαστηριακό μάθημα στο πλαίσιο του μαθήματος «Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Επιχειρείν» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2/12/2016, 19:00-21:30, στο εργαστήριο Η/Υ του MIS 434, 4ος όροφος, κτίριο Η’.

Print Friendly