Το 4ο εργαστηριακό μάθημα στο πλαίσιο του μαθήματος «Ανάλυση και Σχεδιασμός ΠΣ» θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

  • Τμήμα Β: Δευτέρα 5/12/2016 16.30 – 19.00, εργαστήριο Η/Υ MBA 414, 4ος όροφος, κτίριο Θ’
  • Τμήμα Α: Δευτέρα 19/12/2016, 19:00-21:30, εργαστήριο Η/Υ MIS 414, 4ος όροφος, κτίριο Δ.
Print Friendly