Ανακοινώνεται ότι τα επόμενα εργαστηριακά μαθήματα στο πλαίσιο του μαθήματος «Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Επιχειρείν», με την κ. Τζαφίλκου Αικατερίνη, θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

1. Παρασκευή 9/12/2016, 19:00-21:30, εργαστήριο Η/Υ 434, 4ος όροφος, κτίριο Η’.

2. Πέμπτη 15/12/2016, 16:30-19:00, εργαστήριο Η/Υ 434, 4ος όροφος, κτίριο Η’.

3. Πέμπτη 19/01/2017, 16:30-19:00, εργαστήριο Η/Υ 434, 4ος όροφος, κτίριο Η’.

Print Friendly