Ανακοινώνεται ότι το  4ο εργαστηριακό μάθημα στο πλαίσιο του μαθήματος «Ανάλυση και Σχεδιασμός ΠΣ» για το Τμήμα Α’, μεταφέρεται από τη Δευτέρα 19/12/2016 και θα διεξαχθεί την Τρίτη 13/12/2016 και ώρα 16.30 – 19.00 στο εργαστήριο MIS 414 (κτίριο Γ’-Δ’).

Print Friendly