Ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί αλλαγή στην ώρα της διάλεξης στο πλαίσιο του μαθήματος «Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Επιχειρείν» την Πέμπτη 15/12/2016 για σοβαρούς λόγους. Συγκεκριμένα: η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στις 16:30-19:00 στο εργαστήριο Η/Υ 434 (στη θέση του προγραμματισμένου εργαστηριακού μαθήματος) και το εργαστηριακό μάθημα με την κ. Τζαφίλκου Αικατερίνη, θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα 15/12/2016, στις 19:00-21:30 στο εργαστήριο Η/Υ 434, (στη θέση της διάλεξης).

Print Friendly