Την Τρίτη 24/1/2017 και ώρα 16:30-19:00, στο εργαστήριο Η/Υ 434, κτίριο Η’, θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο στο πλαίσιο του μαθήματος «Συστήματα Πολυμέσων», με την κ. Τζαφίλκου.

Print Friendly