Οι επιτυχόντες στο ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα, 21ος κύκλος, Ακαδημαϊκό Έτος 2016/17, θα πρέπει να κάνουν τα παρακάτω, μέχρι την Πέμπτη 23/02/2017:

  • Να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στην παρακάτω φόρμα
  • Να συμπληρώσουν, να εκτυπώσουν και να προσκομίσουν στη Γραμματεία του προγράμματος, την Αίτηση Εγγραφής, μαζί με δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες και ένα (1) αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας (εάν δεν έχει προσκομιστεί κατά την αίτηση).   (αίτηση εγγραφής .doc / .pdf )
  • Να καταθέσουν την Α’ Δόση των διδάκτρων εξαμήνου, ποσού 475 ευρώ (Τράπεζα Πειραιώς, Αριθμός Λογαριασμού: 5202-011660-886) και να προσκομίσουν το καταθετήριο στη Γραμματεία. Προσοχή: να γραφτεί το ονοματεπώνυμό σας στο καταθετήριο.
  • Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε να εγγραφείτε στο Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, παρακαλούμε συμπληρώστε και στείλτε στη Γραμματεία το συντομότερο δυνατό την Δήλωση μη αποδοχής.

Κανονισμός Δ.Π.Μ.Σ.

 

Print Friendly