Πληροφορούμε τους φοιτητές που επιθυμούν να ορκιστούν στην επόμενη ορκωμοσία του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα της 31/03/2017 για τις ημερομηνίες και ενέργειες που πρέπει να κάνουν.

Μέχρι την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 θα πρέπει να προσκομίσετε στη Γραμματεία τα εξής:

  • Αίτηση Ορκωμοσίας (.pdf , .doc)
  • Κατάθεση  της Διπλωματικής Εργασίας στη Βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική μορφή και μόνο μέσω της ΨΗΦΙΔΑΣ (αναλυτικές οδηγίες εδώ…)
  • Βεβαίωση παράδοσης της διπλωματικής εργασίας (εκτύπωση του mail επιβεβαίωσης που θα σας αποσταλεί αμέσως μετά την εισαγωγή στην ΨΗΦΙΔΑ)
  • Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Ελέγχου μη Εκκρεμότητας στη Βιβλιοθήκη (κλικ εδώ…)
  • Υπεύθυνη Δήλωση για τη «λογοκλοπή»
  • Εξόφληση διδάκτρων και κατάθεση 40 Ευρώ (για τον πάπυρο και τα αντίγραφα πτυχίου) στην Τράπεζα Πειραιώς ( Αρ. Λογ/σμού: 5202-011660-886 (ΙΒΑΝ: GR78 0172 2020 0052 0201 1660 886). (Για να μάθετε το υπόλοιπο της οφειλής σας, επικοινωνήστε με το Λογιστήριο της Επιτροπής Ερευνών (τηλ.: 2310-891414, 11:00-12:00 π.μ. – 1ος όροφος του κτιρίου Διοίκησης).
  • Πάσο, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα.
  • Τρία θερμοκολλημένα αντίγραφα της Διπλωματικής Εργασίας (θα παραδώσετε 1 στον επιβλέποντα και 1 στον κάθε εξεταστή).

Print Friendly