Ξεκινά ο νέος κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων Πληροφοριακής Παιδείας που διοργανώνει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ) και με το Γραφείο Διασύνδεσης επαναλαμβάνει τον κύκλο των δωρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων που προσφέρει.

Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται σε όλα τα μέλη της Βιβλιοθήκης και ιδιαίτερα στους φοιτητές με σκοπό να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να εντοπίζουν, συλλέγουν, αξιολογούν, οργανώνουν, διαχειρίζονται και παρουσιάζουν τις πληροφορίες που επιθυμούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αλλά και στο μέλλον.

Για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μόνο

Η παρακολούθηση τεσσάρων (4) θεματικών ενοτήτων των εκπαιδευτικών σεμιναρίων «Πληροφοριακή Παιδεία» που προσφέρει  η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (με εξαίρεση της πρώτης θεματικής ενότητας LIB1 με τίτλο: «Προσανατολισμός στο χώρο της Βιβλιοθήκης»),  θα αναφέρεται στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) ως δεξιότητα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

 Θεματικές ενότητες που προσφέρονται (ο κάθε τίτλος υπολογίζεται ως μία θεματική ενότητα):

Προσανατολισμός στο χώρο της Βιβλιοθήκης (LIB1)

Έρευνα σε βιβλιογραφικές πηγές (LIB2)

Πρότυπα και εργαλεία συγγραφής εργασίας (LIB3)

Ψηφιακά μέσα και διαδικτυακές υπηρεσίες (LIB4)

  • Τρόποι αποτελεσματικής παρουσίασης της εργασία σας (LIB4a)
  • Google Tools (Google Calendar, GDrive, Google Forms) (LIB4b)
  • Web 2.0. Διαχείριση εργασιών μέσω Cloud εφαρμογών (LIB4c)
  • Ανακαλύψτε τις extra δυνατότητες του Gmail (LIB4d)

Έρευνα για Θέματα Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας &  Αναζήτησης Εργασίας (LIB5)

  • Τεχνικές Αναζήτησης Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων (LIB5a)
  • Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας (LIB5b)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε https://www.lib.uom.gr/index.php/el/seminar-form

ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης Εσ. τηλ.: 2310891746, 749, 745

Print Friendly