Τα επόμενα εργαστηριακά μαθήματα στο πλαίσιο του μαθήματος «Δίκτυα Υπολογιστών», θα πραγματοποιηθούν με τον κ. Φίλιππο Κολοβό  στο εργαστήριο Η/Υ 434, 4ος όροφος, κτίριο Η’, κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες και ώρες:

  • Παρασκευή 5/5/2017, 16:30-19:00
  • Δευτέρα 22/5/2017, 16:30-19:00
  • Πέμπτη 1/6/2017, 19:00-21:30
Print Friendly