Σας ενημερώνουμε ότι για τη διαδικασία αξιολόγησης μαθημάτων/διδασκόντων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα λειτουργήσει το σύστημα ηλεκτρονικής αξιολόγησης από τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2017 έως την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017. Η διαδικασία είναι η εξής:

1. Για κάθε μάθημα (και κάθε διδάσκοντα μαθήματος) θα σας δοθεί φάκελος ο οποίος θα περιέχει εισιτήρια (κουπόνια), σε πλήθος όσο είναι και το πλήθος των φοιτητών του μαθήματος. Το κάθε εισιτήριο είναι ατομικό και αφορά σε έναν/μια φοιτητή/-τρια του μαθήματος. Συμπληρώνοντας τα στοιχεία πρόσβασης που αναγράφει το εισιτήριο στο site https://services.uom.gr/survey ή σαρώνοντας τον κωδικό QR μέσω σύγχρονου smart-phone ή tablet, αποκτά πρόσβαση σε μια ηλεκτρονική έκδοση του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου διδάσκοντα. Για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση θα πρέπει να ακολουθηθούν βήματα μέχρι τέλους.

2. Ορίζεται επιτροπή δύο φοιτητών στην οποία θα παραδοθεί  ο φάκελος ο οποίος θα περιέχει τα εισιτήρια σε πλήθος όσοι και οι φοιτητές του μαθήματος.

3. Η επιτροπή των φοιτητών θα αναλαμβάνει να μοιράσει τα κουπόνια. Κατόπιν η επιτροπή θα τοποθετεί στον ίδιο κενό φάκελο τα κουπόνια που τυχόν περίσσεψαν και θα τον επιστρέφει στη γραμματεία  (ή στη θυρίδα των Δ.Π.Μ.Σ.- πρώτος διάδρομος δεξιά) αφού έχει συμπληρώσει τον αριθμό των εισιτηρίων που διανεμηθήκαν και τον αριθμό των εισιτηρίων που επιστρέφονται και έχοντας υπογράψει στο κλείσιμο του φακέλου. Ο φάκελος επιστρέφεται στη Γραμματεία ακόμη και αν δεν έχουν περισσέψει κουπόνια (στην περίπτωση αυτή θα αναγράφεται μηδέν στα εισιτήρια που επιστρέφονται).

4. H περίοδος αξιολόγησης ισχύει από τις 08/05/2017 έως τις 31/05/2017 για όλα τα μαθήματα και όλους τους διδάσκοντες.

5. Με το εισιτήριο αυτό ο φοιτητής μπορεί να εισέρχεται όποτε επιθυμεί (μέσα στην προθεσμία) στο σύστημα αξιολόγησης, από τη σύνδεση που θα υπάρχει στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιώντας το μοναδικό συνδυασμό αριθμού εισιτηρίου και κωδικού αριθμού και να αξιολογεί το διδάσκοντα-μάθημα.

6. Το κουπόνι ισχύει μόνο μία φορά και δεν συνδέεται με κανέναν απολύτως τρόπο με τον φοιτητή που αξιολογεί (η ανωνυμία είναι εξασφαλισμένη).

7. Η περίοδος αξιολόγησης θα είναι κοινή για όλους τους διδάσκοντες και αυτό θα ισχύει ακόμη και για μαθήματα με δύο διδάσκοντες, καθώς το σύστημα θα ανοίξει μόνο μία φορά για την περίοδο που αναφέρεται παραπάνω.

Print Friendly