Η επαναληπτική εξέταση στο πλαίσιο του μαθήματος «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017, 16:30-19:00, στο εργαστήριο Η/Υ του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα 434, 4ος όροφος, κτίριο Η’.

Print Friendly