Η επαναληπτική εξέταση στο πλαίσιο του μαθήματος «Τεχνολογίες Πληροφορικής» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017, 18:00-20:30, στο εργαστήριο Η/Υ του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα 414, 4ος όροφος, κτίριο Γ’.

Print Friendly