Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μας ότι κατόπιν επικοινωνίας με το διδάσκοντα του μαθήματος «Πληροφορική Τεχνολογία και Στρατηγικό Μάνατζμεντ», η πρώτη διάλεξη δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα 26/2/2018 για έκτακτους λόγους και μετατίθεται για την Τετάρτη 28/2/2018,  19:00-21:30, στο εργαστήριο Η/Υ 434, 4ος όροφος, κτίριο Η’.

Print Friendly