Την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και ώρες 12:30-13:30, στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Ορκωμοσίας των Μεταπτυχιακών Φοιτητών των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Πρόγραμμα Τελετής

12:30

  • Έναρξη της εκδήλωσης.
  • Είσοδος των Αναπληρωτών Πρυτάνεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Διευθυντών των Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη και στα Πληροφοριακά Συστήματα.

12:40

  • Ανάγνωση του όρκου από τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές που πρώτευσαν στα Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη και στα Πληροφοριακά Συστήματα.
  • Χαιρετισμός του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη, καθηγητή κυρίου Σαρτζετάκη Ευτύχιου και του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, Αναπληρωτή Καθηγητή κυρίου Ελευθεριάδη Ιορδάνη.

13:00

Απονομή των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων.

13:30

Πέρας της τελετής.

 

Όρκος των Φοιτητών των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

“Αξιωθέντες του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υποσχόμεθα και καθομολογούμεν, ότι εξερχόμενοι του ιερού χώρου του Πανεπιστημίου, θα εξακολουθούμε να τηρούμε τις αρχές του Δικαίου και του ορθού λόγου, θεωρούντες ως ύψιστα αγαθά την ζωήν και την ελευθερίαν και αποβλέποντες εις την αλήθειαν, το δίκαιον και την ειρήνην, θα υποτάσσομε το ατομικόν εις το κοινωνικόν συμφέρον”.

 

Print Friendly