Υπενθυμίζουμε ότι η  επόμενη παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2018 ( η ακριβής ημερομηνία παρουσιάσεων θα οριστεί κατόπιν των δηλώσεων συμμετοχής).

Έως  τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 θα  πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία η έγκριση (του επιβλέποντα καθηγητή και των εξεταστών) για τη συμμετοχή σας  στην παρουσίαση των εργασιών, οπότε  η παράδοση του καταρχήν τελικού κειμένου της διπλωματικής εργασίας στον επιβλέποντα καθηγητή και εξεταστές  σας πρέπει να γίνει τουλάχιστον λίγες ημέρες νωρίτερα.

Επίσης, σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί τροποποίηση στον τίτλο/θέμα της διπλωματικής εργασίας, να το καταθέσετε στη Γραμματεία (με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα καθηγητή), γιατί πρέπει να συζητηθεί και εγκριθεί σε συνεδρίαση της ΕΔΕ.

Θα πραγματοποιηθεί εκ νέου ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία παρουσίασης, κατόπιν οριστικοποίησης του συνόλου των συμμετεχόντων.

Έντυπα σχετικά με τη Διπλωματική Εργασία

Κατηγοριοποίηση Διπλωματικών Εργασιών

 

Print Friendly