Ξεκινά ο νέος κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων Πληροφοριακής Παιδείας που διοργανώνει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το Κέντρο Υπολογιστών και Δικτύων (ΚΥΔ), με το Γραφείο Διασύνδεσης και τον καθηγητή Οικονομικών στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Dr. Γιάννη Μαραγκό.

Τα σεμινάρια αυτά απευθύνονται σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης με σκοπό να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να εντοπίζουν, συλλέγουν, αξιολογούν, οργανώνουν, διαχειρίζονται και παρουσιάζουν τις πληροφορίες που επιθυμούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αλλά και στο μέλλον.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής εδώ…

Για τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης

Τηλ.: 2310891746, 749

Print Friendly