Πληροφορούμε τους φοιτητές που επιθυμούν να ορκιστούν στην επόμενη ορκωμοσία του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα (09/11/2018),  για τις ημερομηνίες και ενέργειες που πρέπει να κάνουν.

Μέχρι την  1η Νοεμβρίου 2018 θα πρέπει να προσκομιστούν στη Γραμματεία τα εξής:

  • Αίτηση Ορκωμοσίας (.pdf και .doc)
  • Κατάθεση  της Διπλωματικής Εργασίας στη Βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική μορφή και μόνο μέσω της ΨΗΦΙΔΑΣ (Οδηγίες).
  • Βεβαίωση παράδοσης της διπλωματικής εργασίας (εκτύπωση του mail επιβεβαίωσης που θα σας αποσταλεί αμέσως μετά την εισαγωγή στην ΨΗΦΙΔΑ).
  • Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Ελέγχου μη Εκκρεμότητας στη Βιβλιοθήκη
  • Υπεύθυνη Δήλωση για τη «λογοκλοπή» (.doc)
  • Εξόφληση διδάκτρων και κατάθεση 40 Ευρώ (για τον πάπυρο και τα αντίγραφα πτυχίου) στην Τράπεζα Πειραιώς ( Αρ. Λογ/σμού: 5202-011660-886, ΙΒΑΝ: GR78 0172 2020 0052 0201 1660 886). (Για να μάθετε το υπόλοιπο της οφειλής σας, επικοινωνήστε με το Λογιστήριο της Επιτροπής Ερευνών (τηλ.: 2310-891414, 11:00-12:00 π.μ. – 1ος όροφος του κτιρίου Διοίκησης)
  • Πάσο, Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
  • Τρία θερμοκολλημένα αντίγραφα της Διπλωματικής Εργασίας  (θα παραδώσετε 1 στον επιβλέποντα και 1 στον κάθε εξεταστή).

Συνοπτικά οι οδηγίες για την ορκωμοσία εδώ…

 

Print Friendly