Την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018 και ώρες 13:00, στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Ορκωμοσίας των Μεταπτυχιακών Φοιτητών των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Πρόγραμμα Τελετής

13:00

  • Έναρξη της εκδήλωσης.
  • Είσοδος του Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των Διευθυντών των Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στα Πληροφοριακά Συστήματα.

13:10

  • Ανάγνωση του όρκου από τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές που πρώτευσαν στα Δ.Π.Μ.Σ.:
    Διοίκηση Επιχειρήσεων: Συμεωνίδη Στυλιανό
    Πληροφοριακά Συστήματα: Θεοδοσοπούλου Μαρία.
  • Χαιρετισμός του Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των Διευθυντών του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα.
  • Χαιρετισμός από τον μεταπτυχιακό φοιτητή που πρώτευσε μεταξύ όλων των αποφοίτων.
  • Χαιρετισμός από την Πρόεδρο του Συλλόγου Διπλωματούχων του ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, κυρία Αγνή Κόλλια.

13:30

Απονομή των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων.

14:30

Πέρας της τελετής.

 

Όρκος των Φοιτητών των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

“Αξιωθέντες του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υποσχόμεθα και καθομολογούμεν, ότι εξερχόμενοι του ιερού χώρου του Πανεπιστημίου, θα εξακολουθούμε να τηρούμε τις αρχές του Δικαίου και του ορθού λόγου, θεωρούντες ως ύψιστα αγαθά την ζωήν και την ελευθερίαν και αποβλέποντες εις την αλήθειαν, το δίκαιον και την ειρήνην, θα υποτάσσομε το ατομικόν εις το κοινωνικόν συμφέρον”.

 

Print Friendly