Ανακοινώνεται ότι οι διαλέξεις του μαθήματος «Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων» για τις 3/12/2018 και 14/1/2019 θα αναβληθούν. Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι θα ενταχθούν και τέσσερα εργαστηριακά μαθήματα, το πρόγραμμα του μαθήματος έως τις εορτές των Χριστουγέννων διαμορφώνεται ως εξής:

  • Παρασκευή  30/11/2018: 19:00-21:30, διάλεξη με τον κ. Ταμπούρη, εργαστήριο MIS 434
  • Δευτέρα 3/12/2018:  19:00-21:30, 1ο εργαστηριακό μάθημα, εργαστήριο MIS 434
  • Παρασκευή 7/12/2018: 19:00-21:30, 2ο εργαστηριακό μάθημα, εργαστήριο MIS 434
  • Δευτέρα 10/12/2018: 19:00-21:30, διάλεξη με τον κ. Ταμπούρη, εργαστήριο MIS 434
  • Δευτέρα 17/12/2018: 19:00-21:30, διάλεξη με τον κ. Ταμπούρη, εργαστήριο MIS 434
  • Παρασκευή 21/12/2018: 19:00-21:30, 3ο εργαστηριακό μάθημα, εργαστήριο MIS 434.

Για τη διεξαγωγή του 4ου εργαστηριακού μαθήματος καθώς και για την αναπλήρωση/μεταφορά του μαθήματος της 14/1/2019 θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση.

Print Friendly