Το πρόγραμμα των επόμενων τεσσάρων διαλέξεων του μαθήματος «Συστήματα Πολυμέσων» διαμορφώνεται ως εξής:

  • Τετάρτη 16/01/2019, 9η διάλεξη με τον κ. Τσιάτσο, 19:00-21:30, εργαστήριο MIS 434
  • Παρασκευή 18/1/2019, 10η διάλεξη με τον κ. Τσιάτσο, 16:30-19:00, εργαστήριο MIS 434
  • Τετάρτη 23/1/2019, 11η διάλεξη με τον κ. Τσιάτσο, 19:00-21:30, εργαστήριο MIS 434
  • Παρασκευή 25/1/2019, 12η διάλεξη με τον κ. Τσιάτσο, 19:00-21:30, εργαστήριο MIS 434

(οι διαλέξεις της 18/1 και 25/1 μεταφέρονται από την 30/1 και 6/2)

Επίσης, τα δύο τελευταία εργαστηριακά μαθήματα στο πλαίσιο του ανωτέρω μαθήματος θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

  • Πέμπτη 17/01/2019, 3ο εργαστηριακό μάθημα με την κα Τζαφίλκου, 16:30-19:00, εργαστήριο MIS 434
  • Δευτέρα 21/1/2019, 4ο εργαστηριακό μάθημα με την κα Τζαφίλκου, 16:30-19:00, εργαστήριο MIS 434
Print Friendly