Ανακοινώνεται ότι σήμερα, 13/03/2019, θα πραγματοποιηθεί το μάθημα επιλογής «ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» στις 19:00-21:30 στο εργαστήριο Η/Υ MIS, 434, 4ος όροφος, κτίριο Η’.
Από την επόμενη εβδομάδα το μάθημα θα πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα, 19:00-21:30 στο ίδιο εργαστήριο.

Το υποχρεωτικό μάθημα «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη 19:00-21:30 στο εργαστήριο Η/Υ MIS, 434, 4ος όροφος, κτίριο Η’ και η πρώτη διάλεξη θα γίνει την Πέμπτη 14/03/2019.

Δηλώσεις μαθημάτων επιλογής
Υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να δηλώσετε 1 (ένα) μάθημα επιλογής.

Κατεβάστε, συμπληρώστε και αποστείλετε στη Γραμματεία το έντυπο δήλωσης μαθημάτων ( .doc / .pdf ), με email, fax ή αυτοπροσώπως, το αργότερο έως την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 16:00.

Print Friendly