Την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00, στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Ορκωμοσίας των Μεταπτυχιακών Φοιτητών των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Πρόγραμμα Τελετής

15:00

  • Έναρξη της εκδήλωσης.
  • Είσοδος των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των Διευθυντών των Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη και στα Πληροφοριακά Συστήματα.

15:10

  • Ανάγνωση του όρκου από τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές που πρώτευσαν στα Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη και στα Πληροφοριακά Συστήματα
  • Χαιρετισμός των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
  • Χαιρετισμός του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη, Καθηγητή κ. Σαρτζετάκη Ευτύχιου και του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, Καθηγητή κ. Ελευθεριάδη Ιορδάνη
  • Χαιρετισμός από τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια που πρώτευσε στο Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα

15:30

Απονομή των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων.

16:00

Πέρας της τελετής.

 

Όρκος των Φοιτητών των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

“Αξιωθέντες του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υποσχόμεθα και καθομολογούμεν, ότι εξερχόμενοι του ιερού χώρου του Πανεπιστημίου, θα εξακολουθούμε να τηρούμε τις αρχές του Δικαίου και του ορθού λόγου, θεωρούντες ως ύψιστα αγαθά την ζωήν και την ελευθερίαν και αποβλέποντες εις την αλήθειαν, το δίκαιον και την ειρήνην, θα υποτάσσομε το ατομικόν εις το κοινωνικόν συμφέρον”.

Print Friendly