Στο πλαίσιο του μαθήματος «Δίκτυα Υπολογιστών» θα πραγματοποιηθούν 4 εργαστηριακά μαθήματα ως εξής:

  • Τετάρτη 08/05, 19:00-21:30, Εργαστήριο 434
  • Τετάρτη 15/05, 19:00-21:30, Εργαστήριο 434
  • Τετάρτη 22/05, 19:00-21:30, Εργαστήριο 434
  • Τετάρτη 29/05, 19:00-21:30, Εργαστήριο 434
Print Friendly