Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, για την παροχή έργου υποστήριξης της οικονομικής διαχείρισης και οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και οργανωσιακών αναγκών του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών στα Πληροφορικά Συστήματα. Περισσότερα εδώ…

Print Friendly