Πρόγραμμα εξετάσεων Α’ εξαμήνου (.pdf). Εκκρεμεί η οριστικοποίηση της ημερομηνίας εξέτασης του μαθήματος «Δίκτυα Υπολογιστών», για την οποία θα βγει νεότερη ανακοίνωση.

Print Friendly