Η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος «Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εφαρμογών» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019, 19:00-21:30, στο εργαστήριο Η/Υ 434, 4ος όροφος, κτίριο Η’.

Print Friendly