Ξεκινά ο νέος κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων Πληροφοριακής Παιδείας που διοργανώνει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και προσφέρει Δωρεάν σε όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές).
Σκοπός των εκπαιδευτικών σεμιναρίων είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να εντοπίζουν, συλλέγουν, αξιολογούν, οργανώνουν, διαχειρίζονται και παρουσιάζουν τις πληροφορίες που επιθυμούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αλλά και στο μέλλον.
Η παρακολούθηση τεσσάρων (4) θεματικών ενοτήτων των εκπαιδευτικών σεμιναρίων «Πληροφοριακή Παιδεία» που προσφέρει η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου (με εξαίρεση της πρώτης θεματικής ενότητας LIB1 με τίτλο: «Προσανατολισμός στο χώρο της Βιβλιοθήκης»), θα αναφέρεται στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Suppmement) ως δεξιότητα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
Περισσότερες πληροφορίες
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Τμήμα Επιστημονικής Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης
Τηλ.: 2310891746, 749
https://www.lib.uom.gr

Print Friendly