Την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13:00, στο Αμφιθέατρο Τελετών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Ορκωμοσίας των Μεταπτυχιακών Φοιτητών των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Πρόγραμμα Τελετής

13:00

  • Έναρξη της εκδήλωσης.
  • Είσοδος των μεταπτυχιακών φοιτητών.

13:05

  • Είσοδος του Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των Διευθυντών των Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στα Πληροφοριακά Συστήματα.

13:10

  • Ανάγνωση του όρκου από τους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές που πρώτευσαν σε κάθε πρόγραμμα.
  • Χαιρετισμός Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και των Διευθυντών των Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στα Πληροφοριακά Συστήματα.
  • Χαιρετισμός των αποφοίτων που πρώτευσαν.
  • Χαιρετισμός της Προέδρου του συλλόγου Διπλωματούχων του ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

13:30

Απονομή των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων.

14:30

Πέρας της τελετής.

Όρκος των Φοιτητών των Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

“Αξιωθέντες του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας υποσχόμεθα και καθομολογούμεν, ότι εξερχόμενοι του ιερού χώρου του Πανεπιστημίου, θα εξακολουθούμε να τηρούμε τις αρχές του Δικαίου και του ορθού λόγου, θεωρούντες ως ύψιστα αγαθά την ζωήν και την ελευθερίαν και αποβλέποντες εις την αλήθειαν, το δίκαιον και την ειρήνην, θα υποτάσσομε το ατομικόν εις το κοινωνικόν συμφέρον”.

 

Print Friendly