Παρακαλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να δηλώσουν τα μαθήματα επιλογής για το Β’ – Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022 στην ηλεκτρονική φόρμα, το αργότερο μέχρι την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου.

Print Friendly