Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων της προκήρυξης 18758/24.08.2021 για την επιλογή ενός εξωτερικού συνεργάτη για το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 23/09/2021, διαδικτυακά (μέσω Zoom).

Οι υποψήφιοι θα λάβουν μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις λεπτομέρειες και το σύνδεσμο (link) των συνεντεύξεων.

Print Friendly