Νέος κύκλος

Νέος κύκλος

Νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: έως 31/01/2018 (κλικ στην εικόνα για λεπτομέρειες)

Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα: κατεβάστε το ενημερωτικό μας έντυπο

Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Students evaluation

The evaluation of students in every course is based on a combination of written and practical assessment (individual and group reports).  The process of evaluation and the grading scheme are determined by the programme Board, ensuring, in any case, the objectivity, the transparency and the consistence of the assessment.

The grading scheme is based on the following scale:

 • 10
 • 9,5
 • 9
 • 8,5
 • 8
 • 7,5
 • 7
 • 6,5
 • 6
 • 5,5
 • 5
 • F: Fail

The course credits, according to the European Credit Transfer System (ECTS) system, which are required for the award of the M.Sc. title, are the following:

Semester A: 3 Compulsory Courses x 7,5 ECTS + 1 Optional Course x 7,5 ECTS = 30 ECTS credits.

Semester B: 3 Compulsory Courses x 7,5 ECTS + 1 Optional Courses x 7,5 ECTS = 30 ECTS credits.

Semester C (Master Thesis): 30 ECTS credits.

 

 • Courses and Teaching Staff Evaluation

For the evaluation of courses and instructors, a system for Electronic Evaluation is being introduced, in cooperation with the Quality Assurance Unit of University of Macedonia.

Access to this electronic form for the evaluation of the instructor is being enabled during the course hours, sometime between the 8th and 10th week of the semester and is being anonymously filled by students.

Filling this confidential evaluation form is very important. It allows the instructors to collect valuable information which can be used exclusively in the design and implementation of future courses. You can include free-text comments at the end of this questionnaire, which will be of particular value.

Enter the system…

 

 

Print Friendly