Υποψήφιοι διδάκτορες Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα

Αθανασιάδης Ιωάννης
Θέμα: Η εφαρμογή και χρήση στατιστικών μοντέλων στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Στατιστικά παραμετρικά μοντέλα ζήτησης σε δεδομένα ηλεκτρονικού εμπορίου και μη παραμετρικά. Στρατηγική εκτίμησης τιμών με χρήση δεδομένων ηλεκτρονικού εμπορίου. Εξόρυξη δεδομένων ηλεκτρονικού εμπορίου με χρήση εργαλείων ανοιχτού λογισμικού (open source software).
Επιβλέπων: Ιωαννίδης Δ. 

Βόντας Απόστολος
Θέμα: Ανάπτυξη μοντέλου προσανατολισμού της σύγχρονης επιχείρησης στον τομέα των ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
Επιβλέπων: Πρωτόγερος Ν.

Γκοτζαμάνης Ευάγγελος
Θέμα: Η σημασία των πληροφοριακών συστημάτων λογιστικής στη λήψη αποφάσεων: Η περίπτωση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Επιβλέπων: Καραγιώργος Θ.

Καμπιτάκη Δήμητρα
Θέμα: Ανταγωνιστικά Πρωτόκολλα Δρομολόγησης σε Ασύρματα Δίκτυα Επικοινωνιών.
Επιβλέπων: Οικονομίδης Α.

Καραμάνου Αρετή
Θέμα: Ανοιχτή Διακυβέρνηση (Open Governance), Online Deliberation, Online Consultation και Argument Visualization, Επεξεργασία Ανοιχτών Δεδομένων (Open Data) οργανισμών και κυβερνήσεων (Open Governmental Data).
Επιβλέπων: Ταραμπάνης Κ.

Κυριαζοπούλου Χριστιάνα
Θέμα: Αυτό-προσαρμοζόμενο σύστημα ανάπτυξης υβριδικών εφαρμογών Ιστού (mashups) από πολίτες, για ευφυείς δήμους.
Επιβλέπων: Πρωτόγερος Ν.

Λιάκου Χάρις-Μαρίνα
Θέμα: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Στρατηγικό Management Εταιρειών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Επιβλέπων: Νικολαϊδης Χ.

Οξούζογλου Λεωνίδας
Θέμα: Computerized Adaptive Testing.
Επιβλέπων: Οικονομίδης Α.

Παπαμήτσιου Ζαχαρούλα
Θέμα: Using Learning analytics for adaptive assessment.
Επιβλέπων: Οικονομίδης Α. 

Παυλίδης Κωνσταντίνος
Θέμα: Υλοποίηση Λογισμικού για την Επίλυση Παιγνίων (Θεωρία Παιγνίων) με Εξειδίκευση στη Συσχέτιση των Κυρίαρχων Στρατηγικών με τη NASH Ισορροπία.
Επιβλέπων:  Παπαναστασίου Ι.

Σαλαβασίδης Πέτρος
Θέμα: Εξατομικευμένη Ηλεκτρονική Μάθηση και Προσαρμοστική Μάθηση Διαμέσου Παιχνιδιών.
Επιβλέπων: Οικονομίδης Α.

Τελεχάς Γεώργιος
Θέμα: Ευφυή συστήματα ελέγχου για τον  έλεγχο Πληροφοριακών Συστημάτων.
Επιβλέπων: Πρωτόγερος Ν.

Τζαφίλκου Αικατερίνη
Θέμα: Υπολογιστική τελικών χρηστών ως μια υπηρεσία νέφους – Μελέτη και κατασκευή συστήματος βασισμένο σε Cloud Computing για την υποβοήθηση ανάπτυξης εφαρμογών από τελικούς χρήστες (End User Development).
Επιβλέπων: Πρωτόγερος Ν.

Print Friendly