Α. Software για χρήση στο πλαίσιο των μαθημάτων

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού

Στατιστική-Οικονομετρία-Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα

Πολυμέσα

Αυτοματισμός Γραφείου

Διαμοιρασμός Αρχείων

Διάφορα

Β.  Links Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Γ. Λοιπά Links

Print Friendly