Κτιριακές Εγκαταστάσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας


 

 

Κάτοψη Εσωτερικών Χώρων–Ισόγειο

 

 

 


 

 

Κάτοψη Εσωτερικών Χώρων–Ημιόροφος

 

 

 

 

 

Κάτοψη Εσωτερικών Χώρων–1ος όροφος

 

 

 

Print Friendly