Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

στα Πληροφοριακά Συστήματα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Κτίριο Η’,
Εγνατίας 156, Τ.Θ. 1591, ΤΚ 540 06, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310-891514,  Email: misgrad (at) uom.gr

 Οδηγίες Πρόσβασης
 

 

Print Friendly