Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

στα Πληροφοριακά Συστήματα

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Κτίριο Η’,
Εγνατίας 156, ΤΚ 546 36, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310-891514,  Email: f.alexi ([at] uom.edu.gr, misgrad [at] uom.edu.gr

 Οδηγίες Πρόσβασης
 

 

Print Friendly