Κατηγοριοποίηση Διπλωματικών Εργασιών που έχουν εκπονηθεί στο Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα ανά θεματικό πεδίο, σύμφωνα και με την κωδικοποίηση της IEEE και της ACM:

1. Δίκτυα Η/Υ-Τηλεπικοινωνίες C.2  Communication/Networking and Information Technology
2. Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού D2.  Software Engineering
3. Στατιστική, Παίγνια, Επιχειρησιακή Έρευνα & Προσομοίωση G. Mathematics of Computing
4. Βάσεις Δεδομένων, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών H.2  Database Management
5. Αποθήκευση και ανάκτηση πληροφορίας, Διαχείριση Ροής Διαδικασιών, Σημασιολογικός Ιστός H.3  Information Storage and Retrieval
6. Πολυμέσα, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή H.5  Information Interfaces and Representation-HCI)
7. ΤΠΕ στη Λογιστική-Χρηματοοικονομική J.1. Administrative Data Processing
8. Διαδικτυακές Εφαρμογές J.8  Internet Applications
9. Εφαρμογές για κινητές συσκευές J.9  Mobile Applications
10. ΤΠΕ στην Εκπαίδευση K.3  Computers and Education
11. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Κοινωνικά Δίκτυα K.4  Computers and Society
12. Δίκαιο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών K.5  Legal Aspects of Computing
13. Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων K.6  Management of Computing and Information Systems
14. Λοιπά θέματα K.m  Miscellaneous

 

Print Friendly