Πρόγραμμα εργαστηριακών-φροντιστηριακών μαθημάτων Β” – Χειμερινού εξαμήνου 2018-2019

 

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

  • 1ο εργαστηριακό μάθημα: Δευτέρα 3/12/2018,  19:00-21:30, εργαστήριο 434.
  • 2ο εργαστηριακό μάθημα: Παρασκευή 7/12/2018, 19:00-21:30, εργαστήριο 434.
  • 3ο εργαστηριακό μάθημα: Παρασκευή 21/12/2018, 19:00-21:30, εργαστήριο 434.
  • 4ο εργαστηριακό μάθημα: Δευτέρα 14/01/2019, 19:00-21:30, εργαστήριο 434.

 

Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Επιχειρείν

  • 1ο εργαστηριακό μάθημα: Παρασκευή 21/12/2018, 16:30-19:00, εργαστήριο 434.
  • 2ο εργαστηριακό μάθημα: Παρασκευή 11/01/2019, 16:30-19:00, εργαστήριο 434.

 

Συστήματα Πολυμέσων

  •  1ο εργαστηριακό μάθημα: Δευτέρα 07/01/2019, 16:30-19:00, εργαστήριο 434.
  • 2ο εργαστηριακό μάθημα: Σάββατο 12/01/2019, 10:30-13:00, εργαστήριο 434.
  • 3ο εργαστηριακό μάθημα: Πέμπτη 17/01/2019, 16:30-19:00, εργαστήριο 434.
  • 4ο εργαστηριακό μάθημα: Δευτέρα 21/01/2019, 16:30-19:00, εργαστήριο 434.

 

 

Print Friendly