Όλες οι Διπλωματικές Εργασίες κατατίθενται σε ψηφιακή μορφή στην ΨΗΦΙΔΑ, την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Καταθετήριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Χρήσιμα έντυπα σχετικά με την Διπλωματική Εργασία:

Κατηγοριοποίηση Διπλωματικών Εργασιών του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα

Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών (σε μορφή pdf και ppt) και φωτογραφίες,  από το 2012 και μετά.

 

Print Friendly