Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας για τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής.

Όλες οι Διδακτορικές Διατριβές κατατίθενται σε ψηφιακή μορφή στην ΨΗΦΙΔΑ, την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Καταθετήριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Διδακτορικές Διατριβές που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα μέχρι και σήμερα:

2018

Τίτλος: Behavioral user modeling for web and cloud end-user development environments
Συγγραφέας: Τζαφίλκου, Αικατερίνη
Επιβλέπων/ουσα: Πρωτόγερος, Νικόλαος
Σύνδεσμος: https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22323

 

Τίτλος: Supporting learners’ capacity for autonomous decisions using learning analytics
Συγγραφέας: Παπαμήτσιου, Ζαχαρούλα
Επιβλέπων/ουσα: Οικονομίδης, Αναστάσιος
Σύνδεσμος: https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22112

 

2017

Τίτλος: Mobile-based assessment: an exploration of acceptance and motivation factors
Συγγραφέας: Νίκου, Σταύρος
Επιβλέπων/ουσα: Οικονομίδης, Αναστάσιος
Σύνδεσμος: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21275

2016

Τίτλος: Linked open government data analytics