ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 • Αλεξανδροπούλου Ευγενία, Καθηγήτρια, Διδάκτωρ Τμήματος Νομικής, Α.Π.Θ. (1993)
  Γνωστικό αντικείμενο: Δίκαιο Πληροφορικής
  Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Προστασία προσωπικών δεδομένων, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, συμβάσεις μέσω διαδικτύου, νομική προστασία λογισμικού.
 • Βλαχοπούλου Μάρω, Καθηγήτρια, Διδάκτωρ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1992).
  Γνωστικό αντικείμενο: Διοίκηση Μάρκετινγκ-Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ
  Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διοίκηση Μάρκετινγκ, Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ, Ηλεκτρονικό Εμπόριο- Επιχειρείν
 • Γεωργίου Ανδρέας, Καθηγητής, Διδακτορικό Δίπλωμα στην Επιχειρησιακή Έρευνα, Α.Π.Θ. (1989).
  Γνωστικό αντικείμενο: Επιχειρησιακή Έρευνα
  Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Mαρκοβιανές αλυσίδες, προγραμματισμός ανθρωπίνου δυναμικού, εφαρμογές προσομοίωσης σε επιχειρησιακές διεργασίες, εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας σε Μάρκετινγκ και διεθνές μάνατζμεντ, διαχείριση ρίσκου στο δημόσιο τομέα.
 • Ελευθεριάδης Ιορδάνης, Καθηγητής, Διδάκτωρ Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
  Γνωστικό Αντικείμενο και Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Ανάλυση Ρίσκου, Διαχείριση Ρίσκου, Μέτρηση Απόδοσης, Χρηματοοικονομικές Αποδόσεις Δημοσίων Φορέων, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές.
 • Ευαγγελίδης Γεώργιος, Καθηγητής , Ph.D. in Computer Science, Northeastern University, Boston, U.S.A, (1994).
  Γνωστικό αντικείμενο: Βάσεις Δεδομένων
  Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων, Ανάκτηση πληροφορίας, Ανάλυση Βιβλιογραφικών Αναφορών, Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα.
 • Ιωαννίδης Δημήτριος, Καθηγητής, Διδακτορικό δίπλωμα στη Στατιστική, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (1988).
  Γνωστικό αντικείμενο: Στατιστική για Οικονομολόγους.
  Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Στατιστική, πιθανότητες και χρονολογικές σειρές, σφάλματα μετρήσεων, μη παραμετρικές στατιστικές μέθοδοι , χρονολογικές σειρές με ασθενή ή μη εξάρτηση, μη γραμμικά στατιστικά μοντέλα.
 • Καραγιώργος Θεοφάνης, Καθηγητής, Διδάκτωρ Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Eπιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Mακεδονίας, (1994).
  Γνωστικό αντικείμενο: Λογιστική.
  Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Λογιστική εταιρικών επιχειρήσεων, μεθοδολογικά θέματα στη λογιστική έρευνα, φορολογία εισοδήματος, Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής, εφαρμογές Διεθνών Προτύπων.
 • Κουσκουβέλης Ηλίας, Καθηγητής, Doctorat d” Etat στο Δημόσιο (Διεθνές) Δίκαιο με ειδίκευση στην Αμυνα και την Ασφάλεια, Πανεπιστήμιο της Grenoble, Γαλλία.
  Γνωστικό αντικείμενο: Θεωρία Διεθνών Σχέσεων.
  Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Θεωρία Διεθνών Σχέσεων, Στρατηγική, Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Κρίσεων, Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Βαλκάνια, Πυρηνική Αποτροπή.
 • Κύρτσου Αικατερίνη, Καθηγήτρια, Ph.D. Πανεπιστήμιο Montpellier I, Γαλλία, (2002).
  Γνωστικό αντικείμενο: Μακροοικονομία με έμφαση στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.
  Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Εφαρμοσμένη Νομισματική, Αγορές Ενέργειας, και Πρώτων Υλών, Μακρο-οικονομετρία, Μακρο-Χρηματοοικονομική Ανάλυση.
 • Μανωλόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής, Ph.D. in Computer Engineering, Α.Π.Θ. 1986.
  Γνωστικό αντικείμενο: Δομές και Βάσεις Δεδομένων.
  Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Συστήματα Βάσεων Δεδομένων, εξόρυξη δεδομένων, δίκτυα αισθητήρων, αλγοριθμική και δομές δεδομένων, Πληροφοριομετρία. 
 • Μοσχίδης Οδυσσέας, Καθηγητής, Διδάκτορας Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
  Γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Στατιστική με έμφαση στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Οικονομίδης Αναστάσιος, Καθηγητής, Ph.D. in Computer Engineering, University of Southern California, U.S.A., (1990).
  Γνωστικό αντικείμενο: Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεματικές Εφαρμογές.
  Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πρωτόκολλα και Τεχνο-Οικονομικά Δικτύων Υπολογιστών, Προσαρμοστική Ηλεκτρονική Μάθηση, Ηλεκτρονικός Τουρισμός. 
 • Παπαναστασίου Δημήτριος, Καθηγητής, Ph.D. in Statistics, Birkbeck, London, University, U.K., (1989).
  Γνωστικό αντικείμενο: Στατιστική- Ανάλυση Χρονικών Σειρών.
  Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Στατιστική ανάλυση χρονικών σειρών, προβλέψεις, εμπειρική ανάλυση χρηματοοικονομικών χρονικών σειρών, υπολογιστικές μέθοδοι. 
 • Παπαναστασίου Ιωάννης, Καθηγητής, Ph.D. York University, Canada, (1993).
  Γνωστικό αντικείμενο: Στατιστική για Διοίκηση Επιχειρήσεων-Θεωρία Παιγνίων.
  Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Εκτίμηση και έλεγχος συστημάτων ζήτησης, μοντέλα switching, έλεγχος αξιοπιστίας, συνεργατικά παίγνια, χρηματοδότηση δημοσίων αγαθών, οικονομικά αβεβαιότητας και πληροφόρησης. 
 • Ρουμελιώτης Μάνος, Καθηγητής, Ph.D. in Computer Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA, (1986).
  Γνωστικό αντικείμενο: Αρχιτεκτονική Ψηφιακών Συστημάτων.
  Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Αρχιτεκτονική ψηφιακών συστημάτων, προσομοίωση και έλεγχος ψηφιακής λογικής, συστήματα παράλληλης επεξεργασίας, βελτιστοποίηση δικτύων υπολογιστών, διερεύνηση χαοτικών συστημάτων, μοντελοποίηση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων. 
 • Σατρατζέμη Μαρία, Καθηγήτρια, Διδάκτωρ Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (1991).
  Γνωστικό αντικείμενο: Αλγόριθμοι-Θεωρία Γραφημάτων (με έμφαση σε προβλήματα Χωροθέτησης).
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Αλγόριθμοι, αλγοριθμική θεωρία γραφημάτων, εκπαιδευτική τεχνολογία, τεχνικές και περιβάλλοντα προγραμματισμού.
 • Σουμπενιώτης Δημήτριος, Καθηγητής, Ph. D. in Portfolio Selection, Univ. of Birmingham, U.K., (1992).
  Γνωστικό αντικείμενο: Χρηματοοικονομική με έμφαση στη Διαχείριση Τραπεζικών Χαρτοφυλακίων.
  Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Xρηματοπιστωτικά ιδρύματα, Impact of International Mergers and Acquisitions on Shareholder’s Wealt, Foreign Direct Investment, Στρατηγική Συμπεριφορά των Εισηγμένων στο Χ.Α.Α. 
 • Ταμπούρης Ευθύμιος, Καθηγητής, PhD. in Electronic and Computer Engineering, Brunel University, UK (2001).
  Γνωστικό αντικείμενο: Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα.
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Πληροφοριακά Συστήματα Η-διακυβέρνησης, Η-μάθησης, Η-συμμετοχής, Η-υγείας και Η-επιχειρείν. Ανοικτά κυβερνητικά δεδομένα. Διαχείριση έργων πληροφορικής, Επιχειρησιακές Αρχιτεκτονικές, Domain modeling, ICT και ζητήματα ηθικής.
 • Ταραμπάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Ph.D. in Computer Science, Columbia University, U.S.A., (1991).
  Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική με έμφαση στα ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα για την παραγωγή.
  Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Μοντελοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Μοντέλα Δεδομένων, Μοντέλα Διαδικασιών, Μεταμοντέλα, Επιχειρησιακές Αρχιτεκτονικές, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Ηλεκτρονική Συμμετοχή, Ηλεκτρονική Μάθηση.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 • Κεραμόπουλος Ευκλείδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ph.D. WestMinster University, London.
  Γνωστικό αντικείμενο : Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών.
  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Αντικειμενοστρεφείς Βάσεις Δεδομένων, Αντικειμενοσχεσιακές Βάσεις Δεδομένων, XML και Βάσεις Δεδομένων, Γραφικές Γλώσσες Ερωτοαποκρίσεων.
 • Παπαθανασίου Ιάσων, Αναπληρωτής Καθηγητής, Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γενικό Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής, Τομέας Υπολογιστικών Μεθόδων και Προγραμματισμού Η/Υ (2005).
  Γνωστικό Αντικείμενο: Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων.
 • Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων, Επιχειρησιακή Έρευνα, Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων.
 • Πρωτόγερος Νικόλαος, Αναπληρωτής ΚαθηγητήςΔιδακτορικό, «National Polytechnic Institute of Toulouse» France(1993).
  Γνωστικό αντικείμενο: Ηλεκτρονικό εμπόριο-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές.
  Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Εικονικές εταιρίες, υπηρεσίες Ιστού, πράκτορες λογισμικού, Πληροφοριακά Συστήματα στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.
 • Χατζηγάγιος Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Doctorat d” etat, Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Nancy, Γαλλία (1984).
  Γνωστικό αντικείμενο: Εμπορικό Δίκαιο με Ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο.
  Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Νέες τεχνολογίες στο εμπορικό δίκαιο, τεχνικές διαδικτύου στη λειτουργία των συμβάσεων, νομικά πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίκαιο των αξιόγραφων, ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο, τραπεζικό και χρηματιστηριακό δίκαιο.

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 • Ξυνόγαλος Στυλιανός, Επίκουρος Καθηγητής, Διδάκτορας Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2002).
  Γνωστικό αντικείμενο: Περιβάλλοντα και Τεχνικές Προγραμματισμού.
  Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Τεχνικές και Περιβάλλοντα Προγραμματισμού, Αντικειμενοστραφής Σχεδίαση και Προγραμματισμός, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού, Εκπαιδευτική Τεχνολογία.
 • Ταμπακούδης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Διδάκτωρ Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (2010). Γνωστικό αντικείμενο: Χρηματοοικονομικά, Συγχωνεύσεις-Εξαγορές. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Εταιρικές συνενώσεις, αγορές κεφαλαίων, αξιολόγηση επενδύσεων, χρεόγραφα σταθερού εισοδήματος,  πιστωτικά παράγωγα, διεθνοποίηση επιχειρήσεων–άμεσες ξένες επενδύσεις.
 • Τσιάτσος Θρασύβουλος-Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ph.D. Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πάτρας, (Οκτώβριος 2003).
  Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογίες Διαδικτύου στην Εκπαίδευση.
  Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Δικτυακά εικονικά περιβάλλοντα μάθησης, αξιοποίηση δικτυακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, μέθοδοι αξιολόγησης διαδικτυακών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών περιβαλλόντων για τη διαχείριση και υποστήριξη της εκπαίδευσης και διδασκαλίας, ανοικτή και εξ” αποστάσεως εκπαίδευση, πολυμεσικές τεχνολογίες στην εκπαίδευση.

 

 

Print Friendly