Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία εγγραφής των επιτυχόντων στο νέο κύκλο σπουδών του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας παρατείνεται μέχρι και την Τρίτη 17/03/2020.
Επίσης, η διαδικασία εγγραφής θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο αποστέλλοντας τα πάσης φύσεως δικαιολογητικά ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικώς.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών θα βγει ανακοίνωση για το πρόγραμμα των μαθημάτων, σύμφωνα πάντα και με τις σχετικές οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Print Friendly