Η επανέκδοση πιστοποιητικών/πτυχίων και λοιπών βεβαιώσεων από το Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνεται μετά την κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό 5202-070101-503 της Τράπεζας Πειραιώς με IBAN: GR81 0172 2020 0052 0207 0107 503, όπου θα αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του φοιτητή, το Δ.Π.Μ.Σ. που ανήκει, το λόγο κατάθεσης (π.χ. έκδοση πιστοποιητικού) και την αιτούμενη ποσότητα αυτών (π.χ. δύο πιστοποιητικά). Τυχόν έξοδα προμήθειας τραπεζών βαρύνουν αποκλειστικά τον φοιτητή.

Σχετικό έγγραφο Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Print Friendly