Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS) ότι οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΖΟΟΜ, τις ημέρες Δευτέρα 8 Μαρτίου και Τετάρτη 10 Μαρτίου, με αλφαβητική σειρά και ανάλογα με τα πρώτα γράμματα του επωνύμου των υποψηφίων, ως εξής:
Δευτέρα 8/3

  • Υποψήφιοι με επώνυμο από ΑΠΟΣ έως και ΔΟΥΔ: 15:00-16:00
  • Υποψήφιοι με επώνυμο από ΖΕΛ έως και ΚΟΤ: 16:00-17:00
  • Υποψήφιοι με επώνυμο από ΚΡΕ έως και ΜΕΛ: 17:00-18:00
  • Υποψήφιοι με επώνυμο από ΜΕΜ έως και ΜΠΟΥΖ: 18:00-19:00

Τετάρτη 10/3

  • Υποψήφιοι με επώνυμο από ΝΑΤ έως και ΠΑΚ: 16:00-17:00
  • Υποψήφιοι με επώνυμο από ΠΑΝ έως και ΠΟΥΛ: 17:00-18:00
  • Υποψήφιοι με επώνυμο από ΡΙΖ έως και ΤΣΑΚ: 18:00-19:00
  • Υποψήφιοι με επώνυμο από ΤΣΙΦ έως και ΧΡΥΣ: 19:00-20:00

Στους υποψηφίους θα σταλεί email με το αντίστοιχο link και περαιτέρω οδηγίες.

Print Friendly