Επιτυχόντες-εισακτέοι 25ου κύκλου σπουδών για το Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (.pdf)

Οδηγίες Εγγραφής

Όλα τα έντυπα σχετικά με την εγγραφή στο Μεταπτυχιακό βρίσκονται και στη σελίδα Έντυπα για Υποψήφιους  (ενότητα: Εγγραφή στο Μεταπτυχιακό μετά την ολοκλήρωση συνεντεύξεων & αξιολόγησης)

Print Friendly