Πρόγραμμα Διαθεσιμότητας Εργαστηρίων MIS 

Για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο (2020-2021 χειμερινό) και λόγω της πανδημίας, το εργαστήρια δεν διατίθενται προς χρήση.

 

Print Friendly