Πότε ξεκινά ο νέος κύκλος σπουδών για το Μεταπτυχιακό? Πότε υποβάλλονται οι αιτήσεις?
Η έναρξη νέου κύκλου σπουδών γίνεται κάθε Φεβρουάριο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τα τέλη Οκτωβρίου-αρχές Νοεμβρίου μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης η οποία αναρτάται στο web site του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα και στο web site του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 • Ποιές είναι οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο Μεταπτυχιακό, τί δικαιολογητικά απαιτούνται?

Η διαδικασία και οι απαιτήσεις εισαγωγής για το Μεταπτυχιακό βρίσκεται εδώ…

 • Πού και πότε γίνονται τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού – σε ποιες ώρες και ημέρες?

Τα μαθήματα διεξάγονται σε αίθουσες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο εργαστήριο Η/Υ του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα, κατά τις εργάσιμες ημέρες (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) και κατά τις απογευματινές ώρες (16:30-19:00 και 19:00-21:30).

 • Ποια είναι η διάρκεια του μεταπτυχιακού;

Το μεταπτυχιακό διαρκεί 3 εξάμηνα (2 εξάμηνα σπουδών & 1 εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας).

 • Υπάρχουν δίδακτρα για το Μεταπτυχιακό? Δίνονται υποτροφίες?

Για τη φοίτηση στο Μεταπτυχιακό προβλέπονται δίδακτρα-τέλη φοίτησης, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.950 ευρώ.  Παράλληλα, δίδονται υποτροφίες με οικονομικά-εισοδηματικά και με ακαδημαϊκά κριτήρια. Περισσότερα στην ενότητα Δίδακτρα-Υποτροφίες.

 • Υπάρχει παράβολο για την κατάθεση-εξέταση της αίτησης?

Όχι, δεν υπάρχει παράβολο. Η κατάθεση της αίτησης γίνεται χωρίς καμία υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε ποσού.

 • Παίζει ρόλο η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης? Θα έχουν προτεραιότητα οι αιτήσεις που θα κατατεθούν πιο νωρίς?

Η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης δεν παίζει κανένα ρόλο και όλες οι αιτήσεις που κατατεθούν εντός της προβλεπόμενης ημερομηνίας θα αξιολογηθούν ισότιμα. Παρόλα αυτά, προτείνεται στους υποψήφιους να προσκομίσουν εγκαίρως την αίτησή τους, προκειμένου να αυτή να ελεγχθεί για ορθότητα και την πληρότητά της και να εντοπιστούν-διορθωθούν τυχόν παραλείψεις.

 • Με ποιόν τρόπο υποβάλλονται οι αιτήσεις για εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα? Μπορώ να στείλω την αίτησή μου ηλεκτρονικά?

Η αίτηση για εισαγωγή στο ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση της αξιολόγησης θα κληθούν να προσκομίσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του προγράμματος. Πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή εδώ…

 • Πού βρίσκεται η Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα?

Η Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη), Κτίριο Η’, ισόγειο. Δείτε εδώ… αναλυτικές οδηγίες πρόσβασης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και εδώ… τις κατόψεις των χώρων του Πανεπιστημίου. Αν παρόλα αυτά δυσκολευτείτε να μας βρείτε, μπορείτε κατά την είσοδό σας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας να ρωτήσετε στο θυρωρείο (ισόγειο, δίπλα από την είσοδο επί της οδού Εγνατίας). Επισήμανση: μέχρι νεοτέρας, η επικοινωνία με τη Γραμματεία γίνεται μόνο μέσω email και τηλεφωνικά και όχι δια ζώσης.

 • Διεξάγονται γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό? 

Για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό δεν προβλέπονται εξετάσεις.

 • Προβλέπεται διαδικασία συνέντευξης για την εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό?

Ναι. Οι συνεντεύξεις διεξάγονται μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί εμπρόθεσμα. Η ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων ανακοινώνεται στο  web site του Δ.Π.Μ.Σ., ενώ ενημερώνονται και προσωπικά όλοι οι υποψήφιοι.

 • Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική? Υπάρχει όριο απουσιών?

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα, καθώς και να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα. Το όριο απουσιών είναι μέχρι τρεις (3) συναντήσεις-μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων και δικαιολογημένων και αδικαιολόγητων απουσιών.

 • Πότε και με ποιόν τρόπο καταβάλλονται τα δίδακτρα? Υπάρχει δυνατότητα πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας?

Τα δίδακτρα για το Δ.Π.Μ.Σ στα Πληροφοριακά Συστήματα καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις ανά εξάμηνο. Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται σε Τραπεζικό Λογαριασμό (Τράπεζα Πειραιώς, Αρ. Λογ/σμού: 5202-011660-886), αναγράφοντας οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας στο καταθετήριο. Αντίγραφο του καταθετηρίου θα πρέπει να προσκομίζεται στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Δεν προβλέπεται η πληρωμή των διδάκτρων μέσω πιστωτικής κάρτας.

 • Είναι δυνατή η έκδοση τιμολογίου αντί απόδειξης, όσον αφορά την πληρωμή των διδάκτρων?

Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου αντί απόδειξης, μπορεί να απευθυνθεί στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τηλ. 2310-891414.

 • Υπάρχει δυνατότητα χρήσης εργαστηρίων Η/Υ και αν ναι, σε ποιες ώρες?

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα μπορούν να χρησιμοποιούν τα δύο Εργαστήρια Η/Υ, σε ημέρες και ώρες που είναι διαθέσιμα. Το πρόγραμμα διαθεσιμότητας των εργαστηρίων διαμορφώνεται στις αρχές κάθε εξαμήνου και γνωστοποιείται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

 • Υπάρχει δυνατότητα χρήσης της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου? Πώς αποκτώ κάρτα μέλους?

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχουν δικαίωμα χρήσης της βιβλιοθήκης και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της. Για να αποκτήσετε την κάρτα μέλους πρέπει να υποβάλλετε αίτηση στη Βιβλιοθήκη, έχοντας μαζί το βιβλιάριο σπουδών σας. Πληροφορίες: Βιβλιοθήκη, Ημιόροφος Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τηλ: 2310-891751,752, Fax: 2310-857794, http://www.lib.uom.gr).

 • Δίδεται λογαριασμός e-mail του Πανεπιστημίου?

Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποκτούν e-mail account της μορφής mis…@uom.edu.gr, το οποίο δίδεται από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού μετά την έναρξη των μαθημάτων του Α’ Εξαμήνου. Επισημαίνεται ότι η επικοινωνία με τη Γραμματεία και τους διδάσκοντες γίνεται υποχρεωτικά και μόνο μέσω του e-mail του Πανεπιστημίου και όχι μέσω προσωπικών e-mail accounts οποιασδήποτε μορφής.

 • Πού μπορώ να βρω τις σημειώσεις των μαθημάτων, είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή?

Για την παρακολούθηση των μαθημάτων το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχει αναπτύξει το CoMPUs (http://compus.uom.gr), ένα ολοκληρωμένο σύστημα Τηλεκπαίδευσης, στο οποίο βρίσκεται το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων (παρουσιάσεις, ασκήσεις, εργασίες κλπ.). Η εγγραφή σας στο Compus γίνεται μετά την έκδοση του προσωπικού σας λογαριασμού e-mail. Αναλόγως με το μάθημα, μπορείτε να βρείτε σημειώσεις, εκπαιδευτικό υλικό κλπ. και στην προσωπική ιστοσελίδα του κάθε διδάσκοντα.

 • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες δικαιούνται πάσο? Πώς εκδίδεται?

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες δικαιούνται ακαδημαϊκή ταυτότητα, με την οποία μπορούν να μετακινούνται στα μέσα μαζικής μεταφοράς με μειωμένο εισιτήριο (Φοιτητικό). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr.

 • Τι είδους παροχές (σίτιση-περίθαλψη-βιβλία) δικαιούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας?

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης, πάσο, σίτιση και οτιδήποτε άλλο προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Ειδικά όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη (όροι, προϋποθέσεις κλπ.) μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα του Γραφείου Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

 • Τι άλλες παροχές δικαιούμαι ως νέος/φοιτητής?

Οι φοιτητές/μεταπτυχιακοί/υποψήφιοι διδάκτορες δικαιούνται την απόκτηση της International Student Identity Card (Διεθνής Φοιτητική Ταυτότητα), η οποία παρέχει μεγάλες εκπτώσεις σε ταξίδια, ξενοδοχεία, αξιοθέατα, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θέατρα, γυμναστήρια, εμπορικά καταστήματα κλπ. Πληροφορίες στο http://www.isic.org.
Όλοι οι νέοι (μαθητές, φοιτητές, νέοι εργαζόμενοι, νέοι άνεργοι) ηλικίας 13 – 30 ετών, δικαιούνται την απόκτηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, η οποία προσφέρει στους κατόχους της σημαντικές εκπτώσεις σε κινηματογράφους, θέατρα, μουσεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις, συναυλίες, εμπορικά καταστήματα εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, club, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια κλπ. Δίνει επίσης δυνατότητα συμμετοχής σε εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, καθώς και σε πολλές χώρες στο εξωτερικό. Πληροφορίες στο https://europeanyouthcard.gr/home/el/

 • Έχει το Δ.Π.Μ.Σ. παρουσία στα Social Media (π.χ. facebook, twitter κλπ.)?

Το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα έχει Blogσελίδα στο Facebook, στο Twitter, στο LinkedIn.

 • Με ποιόν τρόπο το Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα υποστηρίζει τους φοιτητές και τους αποφοίτους του στην εύρεση εργασίας?

Μέσω του Blog, στο οποίο καθημερινά αναρτώνται θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και μέσω της διοργάνωσης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, εκδηλώσεων-workshops σε θέματα σχετικά με Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματικότητα, Νέες Τεχνολογίες, Αγορά Εργασίας κλπ.

 • Πού μπορεί να απασχοληθεί ένας απόφοιτος του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα?

Το πρόγραμμα σπουδών του Μεταπτυχιακού αποτελεί έναν συνδυασμό τεχνολογικών και οικονομικών-επιχειρηματικών θεμάτων, με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι να μπορούν να απασχοληθούν με επιτυχία σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων, από καθαρά τεχνολογικές μέχρι οικονομικές-διοικητικές θέσεις, είτε στον ιδιωτικό είτε στο Δημόσιο Τομέα.
To Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα είναι ένα από τα πλέον ισχυρά εφόδια για την επαγγελματική, ερευνητική και ακαδημαϊκή εξέλιξη στο σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας.

 • Έχω κάποια ερώτηση που δεν έχει απαντηθεί παραπάνω. Πού μπορώ να απευθυνθώ?

Μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα.

 

Print Friendly