Εκδήλωση με θέμα: «Μεταπτυχιακά και Υποτροφίες», 22/05/2013, Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.), Α.Π.Θ., 09:00 – 18:00.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, με σκοπό την ενημέρωση για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που λειτουργούν και στα τρία παραπάνω Ιδρύματα.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους των Τμημάτων/Σχολών τα μονοτμηματικά και διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που λειτουργούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για τα προγράμματα σπουδών, τα κριτήρια εισαγωγής και τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων.

Οικονομίδης Αναστάσιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Πρόεδρος Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Print Friendly