Υλικό από τις παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών του MIS, που πραγματοποιήθηκαν στις 17 και 20 Οκτωβρίου 2014.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Όλες οι διπλωματικές εργασίες του Δ.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήματα

Print Friendly